วิสกี้ (Whisky)

ปิดความเห็น บน วิสกี้ (Whisky)
วิสกี้

วิสกี้ Whisky เหล้าอร่อย เครื่องดื่มยอดนิยมระดับโลก

วิสกี้ (Whisky) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่ง ที่ได้จากการกลั่นจากธัญพืช เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวไรย์ เป็นต้น แล้วเก็บรักษาไว้ในถังไม้โอ๊กเป็นเวลานานหลายปี ยกเว้นวิสกี้ที่ทำจากข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาที่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาดังกล่าว

ประวัติ

ต้นกำเนิดของ เหล้าวิสกี้ นั้นไม่แน่ชัด แต่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยพบหลักฐานการผลิตวิสกี้ในสกอตแลนด์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และต่อมาได้แพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น เป็นต้น

ประเภท

วิสกี้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามประเทศผู้ผลิต ดังนี้

  • สก๊อตวิสกี้ (Scotch Whisky) เป็นวิสกี้ที่ผลิตในประเทศสกอตแลนด์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ สก๊อตมอลต์วิสกี้ (Scotch Malt Whisky) ที่ผลิตจากข้าวบาร์เลย์มอลต์ล้วนๆ และสก๊อตเกรนวิสกี (Scotch Grain Whisky) ที่ผลิตจากข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวสาลี หรือข้าวโพด
  • อเมริกันวิสกี้ (American Whiskey) เป็นวิสกี้ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ เบอร์เบินวิสกี้ (Bourbon Whiskey) ที่ผลิตจากข้าวโพดอย่างน้อย 51% ไรย์วิสกี้ (Rye Whiskey) ที่ผลิตจากข้าวไรย์อย่างน้อย 51% และเทนเนสซีวิสกี้ (Tennessee Whiskey) ที่ผลิตจากข้าวโพดอย่างน้อย 51% และกลั่นผ่านถ่านไม้โอ๊ก
  • ไอริชวิสกี้ (Irish Whiskey) เป็นวิสกี้ที่ผลิตในประเทศไอร์แลนด์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ไอริชมอลต์วิสกี้ (Irish Malt Whiskey) ที่ผลิตจากข้าวบาร์เลย์มอลต์ล้วนๆ และไอริชเกรนวิสกี (Irish Grain Whiskey) ที่ผลิตจากข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวสาลี หรือข้าวโพด
  • แคนาเดียนวิสกี (Canadian Whisky) เป็นวิสกี้ที่ผลิตในประเทศแคนาดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ แคนาเดียนวิสกี (Canadian Whisky) ที่ผลิตจากข้าวโพด ข้าวไรย์ ข้าวสาลี หรือข้าวบาร์เลย์ และวูดฟอร์ด (Woodford) ที่ผลิตจากข้าวโพดอย่างน้อย 51%
  • ญี่ปุ่นวิสกี้ (Japanese Whisky) เป็นวิสกี้ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ญี่ปุ่นมอลต์วิสกี้ (Japanese Malt Whisky) ที่ผลิตจากข้าวบาร์เลย์มอลต์ล้วนๆ และญี่ปุ่นเกรนวิสกี (Japanese Grain Whisky) ที่ผลิตจากข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวสาลี หรือข้าวโพด

วิธีการผลิต

กระบวนการผลิตวิสกี้โดยทั่วไปมีดังนี้

  1. การหมัก การนำธัญพืชมาบดและผสมกับน้ำ ยีสต์ และสารปรุงแต่งต่างๆ จากนั้นนำไปหมักเป็นเวลาหลายวัน เพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์
  2. การกลั่น การนำของเหลวที่ได้จากการหมักมากลั่นซ้ำหลายครั้ง เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์เข้มข้นขึ้น
  3. การบ่ม การนำไปเก็บไว้ในถังไม้โอ๊กเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้เกิดรสชาติและกลิ่นหอม

การดื่ม

วิสกี้สามารถดื่มได้หลายวิธี เช่น ดื่มแบบเพียว (Straight) ดื่มแบบออนเดอะร็อค (On the rocks) ดื่มแบบมิกซ์ (Mixed) เป็นต้น

ข้อควรระวัง

เหล้า วิสกี้ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง จึงควรดื่มด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรดื่มมากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

เหล้าวิสกี้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและมีการบริโภคอย่างแพร่หลายทั่วโลก นอกจากการดื่มเป็นร้อยละแล้ว ยังใช้เหล้าวิสกี้ในการทำค็อกเทลและเมนูอาหารในหลายสูตรอาหารด้วย การสัมผัสกับเหล้าวิสกี้อาจพบความหลากหลายในสายพันธุ์และประเภทต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีเหล้าวิสกี้ที่เหมาะสำหรับทุกโอกาสและรสนิยมของผู้บริโภคแตกต่างกันไป

อ่านบทความเพิ่มเติม : เหล้าบรั่นดี

Credit by : https://drunksinlove.com/